Levering

Het transport geschiedt op de risico van de geadresseerde. Klachten moeten worden ingediend binnen de 14 dagen na de leveringsdatum. Veel artikelen van ons catalogus zijn op voorraad, en zijn dus binnen enkele dagen leverbaar. Sommige zijn niet op voorraad, of zijn misschien verkocht (en in afwachting van een opnieuw bevoorrading). Dan worden ze ongeveer binnen twee weken leverbaar. Enkele artikelen worden ongeveer binnen drie weken of vier leverbaar. De leveringstermijnen gelden slechts als aanduiding. Wij zullen deze termijnen in de volle maten van het mogelijke eerbiedigen. Laattijdige leveringen kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en intresten, noch tot nietig verklaring of opzegging van de verkoop. Alle oorzaken waardoor de verzending of de levering zou worden verhinderd, geven ons het recht de bestelling te verminderen of nietig te verklaren, zonder dat de koper hierdoor aanspraak kan maken op om het even welke vergoeding.

Ruilen

Als de klant een defect of verkeerd artikel krijgt, dan moet hij het ons schriftelijk waarschuwen binnen 14 dagen na de levering. Het artikel zal dan, volgens onze mogelijkheden, gratis door onze vervoerder uitgehaald worden, of door de klant terug verzonden (met onze rembours volgens bpost tarief). Na onderzoek, als wij inderdaad schuld dragen, en ook volgens onze mogelijkheden, of vervangen wij gratis het product, of zenden wij een creditnota. Na een termijn van 14 dagen zal geen ruiling of rembours mogelijk worden. Als de klant vergist zich met zijn bestelling (artikel nummer, maat, kleur...), en als hij ruilen wilt, dan zal hij ons de goederen te zijnen kosten verzenden. Hij zal een factuur (vooruit te betalen) met de eventuele correcties ontvangen, zoals de verzendingskosten van deze nieuwe zending.