Benaming: PALAIS DU CACHE-POUSSIERE VAN ASSCHE
Rechtsvorm:  BV
Maatschappelijke zetel: Waterloosesteenweg 56 - 1060 Brussel - België
Onderneming Nr: 0400593469
BTW Nr: BE 0400 593 469
Handelsregister : RPM Brussel

Privacybeleid

Het is voor ons uiterst belangrijk dat er behoedzaam wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Uw persoonlijke informatie zal uitsluitend binnen het wettelijk kader en op grond van uw toestemming gebruikt worden (Wet 8/12/1992, 11/12/1998, 24/10/1995). Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen. De persoonlijke gegevens kunnen worden aangepast of verwijderd.

Voor meer informatie :

Palais du Cache-Poussière Van Assche

Waterloosesteenweg 56

1060 Brussel

België

Cookies

De cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om globale statistische informatie te verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een bepaalde webserver via uw webbrowser tijdens het online-bezoek op uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zodanig instellen dat hij u vooraf informeert als cookies worden geplaatst of dat cookies worden geweigerd.