Algemene bepalingen
De hierna verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor alle verkoop, behalve als er een schriftelijk overeenkomst bestaat die door PALAIS DU CACHE-POUSSIERE VAN ASSCHE bevestigd wordt.
Door het aanvaarden van onderhavige verkoopsvoorwaarden verzakt de koper uitdrukkelijk aan het toepassen van zijn eigen verkoopsvoorwaarden, die bijgevolg niet tegen deze kunnen worden aangevoerd.
PALAIS DU CACHE-POUSSIERE VAN ASSCHE voorbehoudt zich het recht om zonder voorbericht een artikel te vervangen of uit het catalogus te trekken.
De kleuren van de foto's van ons catalogus mogen verschillend zijn volgens het bedrukking papier, en dat wordt geen geldige reden om de koper een verwisseling, een afbestelling of een rembours ons te eisen.
Alle beelden, foto's en illustraties op deze website zijn beschermd door een copyright en mogen niet gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming van PALAIS DU CACHE-POUSSIERE VAN ASSCHE.
De stalen zijn verkocht aan dezelfde voorwaarden dan de bestellingen.

Levering

Het transport geschiedt op de risico van de geadresseerde. Klachten moeten worden ingediend binnen de 14 dagen na de leveringsdatum. Veel artikelen van ons catalogus zijn op voorraad, en zijn dus binnen enkele dagen leverbaar. Sommige zijn niet op voorraad, of zijn misschien verkocht (en in afwachting van een opnieuw bevoorrading). Dan worden ze ongeveer binnen twee weken leverbaar. Enkele artikelen worden ongeveer binnen drie weken of vier leverbaar. De leveringstermijnen gelden slechts als aanduiding. Wij zullen deze termijnen in de volle maten van het mogelijke eerbiedigen. Laattijdige leveringen kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en intresten, noch tot nietig verklaring of opzegging van de verkoop. Alle oorzaken waardoor de verzending of de levering zou worden verhinderd, geven ons het recht de bestelling te verminderen of nietig te verklaren, zonder dat de koper hierdoor aanspraak kan maken op om het even welke vergoeding.

Prijs en BTW

De prijzen op deze website blijven geldig tot hun eventuele verandering zonder voorbericht. De gefactureerde prijs is natuurlijk de prijs van de website, de dag van de zending van uw bestelling. Alle prijzen zijn BTW exclusief en ook BTW inclusief aangegeven. De BTW is te betalen voor iedere verkoop in België, behalve op vertoon van de originele verzegeld geschriften, die geldig zijn in geval van exoneratie of exemptie van de BTW. Voor Nederland is de belgische BTW voor alle klanten zonder Nederlandse BTW nummer te betalen. Voor een Nederlandse klant met BTW nummer zal de BTW niet te betalen worden nadat wij de Nederlandse BTW nummer hebben geverifieerd.

Betaling en bevestiging van een bestelling
Voor alle klanten, behalve met onze schriftelijke toestemming, is iedere aankoop vooruit te betalen (voor de verzending). De klant mag ook in de winkel vooruitbetalen komen, cash, of met een bankpasje, of met een creditcard (VISA of MASTERCARD), of met Payconiq, of met Qustomer.

Op onze website vragen wij geen geheim van u ! Noch bankrekening, noch bankpasje, noch kredietkaart, noch pincode. Uw betaling? Door een gewone overschrijving, ofwel via de betalingsplatform van Ogone ofwel via Paypal. Zodra wij uw betaling op onze banrekening ontvangen, zal uw bestelling automatisch bevestigd worden.

Ruilen
Als de klant een defect of verkeerd artikel krijgt, dan moet hij het ons schriftelijk waarschuwen binnen 14 dagen na de levering. Het artikel zal dan, volgens onze mogelijkheden, gratis door onze vervoerder uitgehaald worden, of door de klant terug verzonden (met onze rembours volgens bpost tarief). Na onderzoek, als wij inderdaad schuld dragen, en ook volgens onze mogelijkheden, of vervangen wij gratis het product, of zenden wij een creditnota. Na een termijn van 14 dagen zal geen ruiling of rembours mogelijk worden. Als de klant vergist zich met zijn bestelling (artikel nummer, maat, kleur...), en als hij ruilen wilt, dan zal hij ons de goederen te zijnen kosten verzenden. Hij zal een factuur (vooruit te betalen) met de eventuele correcties ontvangen, zoals de verzendingskosten van deze nieuwe zending.

Vervoerkosten
België. Met een bestelling vanaf 80,00 € BTW inclusief, worden de vervoerkosten gratis. Voor een bestelling eronder, is er een deelneming aan de vervoerkosten die op uw mand gerekend is.
Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Met een bestelling vanaf 121,00 € BTW inclusief, zijn de vervoerkosten gratis. Voor een bestelling eronder, is er een deelneming aan de vervoerkosten die op uw mand gerekend is.
Monaco. Met een bestelling vanaf 605,00 € BTW inclusief, zijn de vervoerkosten gratis. Voor een bestelling eronde, is er een deelneming aan de vervoerkosten die op uw mand gerekend is.

Bevoegdheidsverklaring
Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van het Vredegerecht van de 1ste Canton van Brussel, van de Brusselse Gerechten en Hof van Beroep.